معرفی کتاب: تفکر استراتژیک

بعد از چند ماهی که از خریدن این کتاب می‌گذشت، عاقبت فرصت مطالعه آن به دست آمد. علی رغم ضخامت کم این کتاب، محتوای ارائه شده که به زبانی ساده نوشته شده است، شامل راهنمایی‌های کلیدی‌ست که می‌تواند برای بسیاری از مخاطبین راهگشا باشد. در این کتاب روی دو موضوع …