سلام دنیا!

  به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید! و این آغازی دوباره است برای نوشتن! اینبار اما هدفمند…. تلاش می کنم اینجا با آگاهی و علم بیشتری بنویسم. دانشجوی ارشد مدیریت اجرائی شدن، بهانه ایی بود برای …